Rybex.sk

Prihlásenie:
Meno:
Heslo:
 
registrácia
zabudnuté heslo

Reklamačné podmienky

Reklamácia

Predmetom reklamácie môže byť buď tovar zakúpený u predávajúceho Pavol Kalinay - Rybex  prostredníctvom internetu na stránke www.rybex.sk alebo tovar zakúpený osobne priamo v kamennej predajni Rybex v Seredi.

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené hneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. Ak sa na zistenú vadu vzťahuje záruka, odstránenie vady je bezplatné. 

Predávajúci však nenesie zodpovednosť za vady spôsobené, nešetrným zaobchádzaním s produktom ,  neodborným používaním produktu, alebo v rozpore s návodom na použitie vrátane neodborného zásahu do produktu, neodborným rozobratím tovaru, spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a alebo pri inom porušení záručných podmienok , prípadne ostatnými príčinami uvedenými na záručnom liste/návode. 

Na takto vzniknuté poruchy sa poskytnutá záruka nevzťahuje, kupujúci  si v takomto prípade môže dohodnúť s predávajúcim podmienky (cenu a termín) nezáručnej opravy.

Reklamácia sa nevzťahuje na CD a DVD nosiče, batérie, akumulátory, knihy, softvér, tlačové materiály, svietidlá a svetelné zdroje, špeciálne(náhradné diely a pod.), krmivá , boilies a pelety. 

Postup pri reklamácií:

Pri reklamácii je nutné predložiť:

·        záručný list a doklad o kúpe s uvedeným výrobným číslom a doklad o zaplatení (faktúru), ktorý kupujúci získal pri prevzatí tovaru  

·        písomné oznámenie o zistených chybách- stručný opis chýb a ako sa prejavujú

·        tovar musí byť následne doručený poštou, kurierom alebo osobne  (spolu s príslušenstvom) na našu adresu v originálnom obale ( ak je to možné). 

Tovar na reklamáciu v žiadnom prípade nezasielajte formou dobierky  .    

Predávajúci je povinný informovať zákazníka o spôsobe vybavenia jeho reklamácie, a to najneskôr do 7 dníodo dňa jej prijatia. Reklamácie sa vybavujú v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní.