Rybex.sk

Prihlásenie:
Meno:
Heslo:
 
registrácia
zabudnuté heslo

Obchodné podmienky

 

Úvodné ustanovenie

Pre internetový obchod www.rybex.sk platia nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky. Internetový obchod a kamennú predajňu rybárskych potrieb  prevádzkuje:

Pavol Kalinay – RYBEX , ul. SNP 1199/5 , 926 01 Sereď

IČO: 30954525

DIČ: 1020269888

IČ DPH: SK1020269888

Kontakt:  tel./fax : +421317896344 0915207333

                  e.mail :   rybex@rybex.sk

                                  info@rybex.sk

 Tieto Všeobecné obchodné podmienky upresňujú jednotlivé práva a zároveň aj povinnosti predávajúceho i kupujúceho. Zaväzujú predávajúceho pri predaji tovaru a kupujúceho pri kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.rybex.sk.

Zadaním objednávky vyjadruje kupujúci svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami, a to, že sa s týmito podmienkami riadne oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

Ochrana osobných údajov

Internetový obchod www.rybex.sk  rešpektuje súkromie každého jednotlivca. Na základe toho zaobchádza s osobnými údajmi jej zákazníkov v súlade so všetkými zákonnými nariadeniami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. Údaje využíva na vybavenie objednávok, neposkytuje ich tretím osobám či inštitúciám (s výnimkou prepravcu).

1.      Spôsob objednávania

Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.rybex.sk. Objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva kúpnou zmluvou- pre obe zmluvné strany záväznou.

Kupujúci si môže tovar objednať on-line na našej stránke www.rybex.sk, telefonicky na tel. č.: +421 31 7896344, e-mailom na našu e-mailovú adresu rybex@rybex.sk,  v ktorom však kupujúci musí uviesť presný názov ním zvoleného tovaru, počet objednávaných kusov, kontaktné údaje kupujúceho, a to: presnú adresu, telefónne číslo a email.

2.      Povinnosti a práva  predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje, že:

- dodá kupujúcemu druh a množstvo tovaru, ktoré uviedol vo svojej objednávke, a to v takej kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky,

- tovar vhodne zabalený, aby sa predišlo prípadnému poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou, či oneskorené dodanie tovaru spôsobené nesprávne zadanou adresou prijímateľa,

- poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou,

- nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia (prípadne zrušenia) distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

3.      Povinnosti a práva kupujúceho

Povinnosťou kupujúceho je:

- objednaný tovar prevziať,

- skontrolovať neporušenosť obalov- v prípade poškodenia (napr.: deformácia obalu) odporúčame zásielku nepreberať a bezodkladne nás so vzniknutou situáciou oboznámiť,

- zaplatiť za tovar stanovenú cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky,

- skontrolovať tovar a presnosť faktúry- ak kupujúci zistí nejaké chyby, je jeho povinnosťou informovať nás telefonicky alebo e-mailom najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru.

- v prípade, že si kupujúci tovar ním objednaní neprevezme, vyhradzuje si predávajúci právo na uplatnenie svojho nároku na náhradu vzniknutej škody.

- Kupujúci  ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom  možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte predávajúceho a zašlite mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašlete spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. Pri vrátení zasielajte prosím tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.Tovar neposielajte späť formou dobierky, ale len ako balík, prípadne ho doneste osobne na adresu našej predajne.  Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného to

- Kupujúci  vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou(e-mail, listová zásielka

 

 

4.      Dodacie lehoty , spôsob dodania a poštovné

Predávajúci vybavuje objednávky priebežne, v poradí, v akom prichádzajú.  Dodávky objednaného tovaru budú realizované v čo najkratšom čase, najneskôr do 14 pracovných dní po prijatí objednávky. Doadacia lehota produktov DAIWA UK , ktoré nie sú skladom, je cca 21 - 30 dní.  O vybavení  a zaslaní objednávky informuje predávajúci kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.

Ak objednaný tovar nie je na sklade, zaväzuje sa predávajúci bezodkladne informovať  kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na prípadnú zmenu dodacej lehoty. Kupujúci bude mať v takomto prípade možnosť svoju objednávku stornovať alebo zmeniť.

Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru:

·        Slovenskou poštou- na dobierku :  Balík o hmotnosti   do  5 kg              - cena 7.00 € Poštový kuriér 

                                                                 Balík o hmotnosti  od 5 kg do 10 kg        - cena 9,50€

                                                                 Balík o hmotnosti  od 10kg do 15 kg       - cena 11,00€   

          Dodacia doba je cca 3-4 dni, balík nesmie presiahnuť hmotnosť 15 kg.    

·        Prepravnou službou (kuriérom)- na dobierku :

                                                                 Balík o hmotnosti   do  10 kg                 - cena  9,00€

                                                                 Balík o hmotnosti  od 10 kg do 20 kg    - cena 13,00€

                                                                 Balík o hmotnosti  od 20kg do 30 kg     - cena 16,00€

                                                                 Balík o hmotnosti od 30 do 40 kg          - cena 19,00€

                                                                 Balík o hmotnosti  od 40 kg do 50 kg    - cena 23,00€

          

Dodacia lehota je cca 48 hodín, objednávaný tovar zasielame na adresu udanú kupujúcim v objednávke,

Na tovar v Akcii sa učtuje poštovné.

Pri objednávkach neakciového tovaru nad 50€ poštovné neúčtujeme , pri tovaroch v akcii alebo pri zľavnených tovaroch sa účtuje poštovné v zmysle Obchodných podmienok, prípadne podľa dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. 

·        osobným odberom v našej predajni  RYBEX, ul. SNP 1199/5, 926 01 Sereď

5.      Ceny tovarov a platba

Ceny uvedené v internetovom obchode www.rybex.sk sú platné v čase objednávania tovaru a záväzné pre predávajúceho i kupujúceho. Cena za objednaný tovar je vrátane DPH.

Objednávateľ uskutočňuje platbu za objednaný tovar:

PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby uhrádza zákazník tovar pri prevzatí na pošte alebo kuriérovi . 

PLATBA PRI OSOBNOM PREVZATÍ: Pri tomto spôsobe platby uhrádza zákazník tovar pri jeho prevzatí priamo v predajni to v hotovosti, alebo cez platobný terminál kreditnou kartou. 

 PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby  zákazník uhradí cenu za tovar a poštovné prevodom alebo poštovou poukážkou na účet predávajúceho.Tovar mu bude zaslaný po pripísaní platby na účet predávajúceho

ZÁLOHOVÁ PLATBA: Pri tovare nad 500€ je v určitých prípadoch potrebné uhradiť zálohu na tovar, aby sa tak verifikoval skutočný záujem zákazníka o objednaný tovar. Záloha bude dohodnutá elektronickou poštou, resp. telefonicky.
 

Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

6.      Zrušenie objednávky

Storno objednávky môže kupujúci, bez udania dôvodu a bez súhlasu predávajúceho, uskutočniť najneskôr do 23 hodiny a 59 minúty daného dňa, kedy danú objednávku zaslal. Kupujúci zasiela storno svojej objednávky v tomto čase na náš e-mail rybex@rybex.sk .  

7.      Záručná doba

Záručná doba na predávaný tovar, ak nie je určené inak, je 24 mesiacov.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.rybex.sk.

 

ORGANIZAČNÁ SMERNICA PRE SPRACÚVANIE A OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV V ORGANIZÁCII

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR A INTERNETOVÉ OBCHODY